PHƯỜNG TUỒNG

alt src=http://khanhqn.vnweblogs.com/gallery/18944/357391-images.jpg

Góp chút gió cùng : http://thienminh.vnweblogs.com

 

Bôi son trát phấn để vào vai

Ái ố ai ô đũ chuyện hài

Mặt đỏ tôi trung bao hoạn nạn

Da chì kẻ nịnh lắm thời hay

Thương người quân tử lòng ưa thẳng

Ghét lũ tiểu nhân dạ giả ngay

Sống giữa trần đời xin thật bụng

Đừng như phường hát thích an bày.

khanhqn