Chuyện ngày xưaDăm đứa bạn một bình đông rượu đế
Thuốc trên tay cứ chuyền mãi thành vòng
Khà một tiếng xóa tan niềm hiu quạnh
Lửa lập lòe thương cánh sáo sang sông